کتاب واجبات شیمی مهندس جعفری

ویژگی های جزوه واجبات شیمی کنکور:

۱- جمع بندی همه حفظیات شیمی کنکور در قالب ۱۵ جدول

۲- آزمون های جامع جمع بندی حفظیات با پاسخ تشریحی

۳- ۱۰۰ عبارت درست یا نادرست از هر فصل شیمی کنکور با پاسخ تشریحی

۴- ۵۰ آزمون ۱۰ سوالی از مساله های شیمی کنکور

۵- پاسخ تشریحی همه مساله ها از هر دو روش کتاب درسی (ضریب تبدیل) و کسرهای پیش ساخته (تناسب)

۶- ویژه دوران جمع بندی کنکور و آمادگی برای آزمون های آزمایشی

مهندس مسعود جعفری

مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

دارنده مدال برنز المپیاد شیمی دانش آموزی ایران – سال ۱۳۸۰

سابقه آموزشی استاد

دبیر دبیرستان انرژی اتمی ایران (۱۱ سال)

مدیر و مولف گروه شیمی انتشارات نشرالگو

گزینش‌گر و طراح سوال آزمون‌های قلمچی سال دوازدهم، رشته تجربی

گزینش‌گر و طراح سوال آزمون‌های مدارس برتر (انرژی اتمی) سال دوازدهم

تالیفات استاد

موج آزمون شیمی پایه – نشرالگو | موج آزمون شیمی ۱۲ – نشرالگو | تست شیمی ۱۰ – نشرالگو | تست شیمی ۱۱ – نشرالگو | تست شیمی ۱۲ – جلد اول - نشرالگو | تست شیمی ۱۲ – جلد دوم – نشرالگو | مسائل شیمی کنکور – نشر الگو | جمع‌بندی شیمی ۱۰ – نشرالگو | جمع‌بندی شیمی ۱۱ – نشرالگو | جمع‌بندی شیمی ۱۲ – نشرالگو

سفارش جزوه واجبات شیمی